Trong không gian đá gà trực tiếp Thomo, bình luận viên không chỉ đóng vai trò là người truyền đạt sự kiện mà còn góp phần quan trọng vào trải nghiệm của khán giả. Để thành công trong vai trò này, những bình luận viên cần sở hữu những tiêu chí đặc biệt, tạo nên